ไฮป์ของจริง ! PlayStation 5 ขายหมดเกลี้ยงใน Amazon UK หลังเพิ่งเปิดให้จอง Pre-Order เพียง 20 นาที

Pre-Order-PS5-01

Daniel Ahmad นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกมจาก Niko Partners ได้ทวีตข้อความกล่าวว่าเว็บไซต์ Amazon UK ได้มีการเปิดจอง Pre-Order ซื้อเครื่อง PlayStation 5 ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงเวลาผ่านมาไม่นานนี้

Continue Reading

Nintendo Switch ให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกสั่งซื้อ Pre-Order เกมรูปแบบดิจิทัลใน eShop

nintendo-switch-01

Nintendo ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ว่ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายการซื้อเกมรูปแบบดิจิทัลดาวน์โหลดผ่าน Switch eShop ใหม่ โดยตอนนี้ ผู้ใช้จะสามารถยื่นเรื่องขอคืนเกมที่จอง Pre-Order ล่วงหน้าไว้ได้แล้ว

Continue Reading