YouTube เริ่มทดสอบระบบซ่อนยอดเลข Dislike เพื่อป้องกัน Dislike Bomb และความรู้สึกของนักพัฒนาคอนเทนต์

YouTube-เริ่มทดสอบระบบซ่อนยอดเลข-Dislike-เพื่อป้องกัน-Dislike-Bomb-และความรู้สึกของนักพัฒนาคอนเทนต์

The Verge รายงานจากการประกาศของ YouTube ยืนยันว่าแพลตฟอร์ม YouTube กำลังมีการทดสอบระบบซ่อนตัวเลข Dislike ที่โชว์ในใต้วิดีโอคลิป

Continue Reading